ครูภาษาไทย โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

About

ชญานิศ   อินอยู่  หรือเรียกสั้นๆ เอ๋  สอนรายวิชาภาษาไทย  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม

ตำบลโตนด  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย

ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก

การศึกษาจบจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: